Loyola University Chicago

School of Law

Part-time Faculty N-Z

Dr. Tihamér Tóth

Title/s: Visiting Professor of Law

Phone: 312-915-7319

E-mail: 312-915-7319

About

Languages

 • English – upper level
 • German – intermediate
 • Fench - beginner

Family

Lawyer wife, four children (6, 13, 17 and 18 years)

Community service

President of Családbarát Egyesület, Cegléd (Family-friendly Association, an association of some 25 Christian families int he town of Cegléd)

Hobbies

Travelling with family, sports, history books, gardening– and competition law

Degrees

Scientific degrees

PhD, 2001. University of Szeged, title of the thesis: "Competition law hurdles of Member States’ economic intervention in the European Union

Professional & Community Affiliations

Previous activities
1994-1997 Office of European Affairs (part of the Ministry of Industry and Trade, later of the Ministry of Foreign Affairs), co-ordination of economic and trade related aspects of Hungary’s EU accession
1996-2001 Invited lecturer at University of Szeged, EU competition law
1997-2009 Various positions within the Hungarian Competition Authority: case handler at the International Bureau, Member of the Competition Council (2001-2003), Chairman of the Competition Council (2003-2009)
1999 - present Lecturer at Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law
2010-2013 vice-dean for research and international relations
2013 – present vice-dean for student affairs
2009 - present of counsel lawyer at Réczicza White&Case Budapest

Scientific activities

 • Recent scientific research covers Hungarian and EU competition law (especially state interventions, state aid, sanctions, criminalization, misleading advertising, cartels, the role of competition in the society, competition and the social teaching of the Catholic Church), the law of administrative penalties and public law related aspects of consumer protection
 • 2006 – present Chairman of the Scientific Council of the Competition Law Research Center at PPKE JÁK (www.versenyjog.com)
 • 2010 - present Member of the Scientific Committee of the LIDC (International Competition Law Association)
 • 2012 - present Faculty-level project head of a University research program on the economic role of the state
 • 2009 – present Chief editor of Állami Támogatások Joga (State Aid Law, journal of the University and the State Aid Monitoring Authority)
 • 2012- present Member of editorial board of the Versenytükör (Competition Mirror, the scientific journal of the Competition Authority)
 • 2012 – present Member of the international editorial board of YARS (Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw)
 • June 2013 – present Member of the International Advisory Board of the Institute for Consumer Antitrust Studies at Loyola School of Law, Chicago
 • September 2013 – OTKA grant of HUF 9,1 million to research on the EU legal framework of Member State economic intervention 

Courses Taught

European Union Law

Courses offered at the university

 • Competition law, 2 semesters (about 300+200 students), also in English
 • Public consumer protection law (about 30-40 students)
 • Administrative sanctions seminar (about 15-30 international administration MA students), also in English
 • EU competition law seminar (about 20 international administration MA students)
 • Seminar on EU competition law cases (about 15 students), also in English
 • Various other seminars offered in Hungarian or English (i.e. sanctions for cartel infringements, misleading advertising) 

Selected Publications

 • Az Európai Unió versenyjoga (EU competition law), Wolters Kluwer CompLex 2014., 709 oldal
 • The fall of agricultural cartel enforcement in Hungary; European Competition Law Review, 2013 34 E.C.L.R. issue 7 359-366.
 • Állami versenykorlátozások és esélyegyenlőség: a görög lignitbányászati jogokról született ítélet (Public restrictions and equality of opportunities: the judgment on the lignit mining right sin Greece); Versenytükör 2012/2., 57-62. o.
 • Konferencia a versenyjogi büntetőjogi szankciókról (Report of a conference about the future of criminal sanctions in competition law); Versenytükör 2012/1. 63-67. o.
 • Hungarian competition law cases, in Competition cases from the European Union(ed. Ioannis Kokkoris, London, Sweet&Maxwell, 2008 and second, revised edition in 2010.)
 • A katolikus egyház versenypolitikai üzenete - avagy létezik-e "vatikáni iskola" (Competition policy and the social teaching of the Catholic Church: is there a ’Vatican School?’) in 120 éves a Rerum novarum enciklika, Pázmány Press 2011.
 • Közlemények az uniós jogban (Communications and guidelines in the law of the EU), co-authored with prof. Ernő Várnay, Állam és Jogtudomány (Journal of the Hungarian Academy of Sciences) L/4 2009.
 • Az állam gazdasági szerepvállalásának versenyjogi keretei (Competition law aspects of the State’s intervention into the economic sector); in Vállalati versenyképesség és az állam szerepe – Hite és tévhitek (szerk. Katona Klára), Pázmány Press 2011., 141-153. o.
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete az OTP Bank Nyrt. és a GVH közötti perben (Supreme  Court judgment relating to setting of fines by the competition office); Jogesetek Magyarázata 2010/4.
 • Az Alkotmánybíróság határozata a Gazdasági Versenyhivatal közleménykiadási jogáról  (The Constitutional Court’s decision on the competition authority's competence to issue guidelines); Jogesetek Magyarázata 2010/1, 12-19. o.
 • Versenykorlátozó megállapodások a GVH 2009-es gyakorlatában (Anti-competitive agreements in the GVH’s decisions in 2009); Külgazdaság, 2010/7-8, 65-86.
 • A GVH jelentősebb döntései a fogyasztók megtévesztése és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában, 2009 (The GVH’s decisions on unfair commercial practices in 2009); Iustum Aequm Salutare VI. 2010/1, 29-56.
 • Az ordoliberális iskola palackpostája – a piacgazdaság eszméje egykor és ma (The ordoliberal school of economics: market economy now and then); in: Acta Universitatis Szegediensis, Acta Iuridica et Politica LXXIII, 58., Ruszoly József Emlékkönyve, Szeged, 2010
 • Jogszabálytérkép - A reklámjog nagy kézikönyve (The big handbook of advertisement law) 63-136. p. co-author; Budapest 2008., Complex Kiadó
 • Microsoft-dilemmák: Gondolatok az Európai Elsőfokú Bíróság Microsoft ítéletéhez, I-II. rész, (Microsoft-Dilemmas thoughts about the CFI judgment in the Microsoft case, part I-II); Európai Tükör (Journal of the Ministry of Foreign Affairs), September and October 2008. With co-authors Gábor Fejes and Pál Szilágyi.
 • A vertikális versenykorlátozások aktuális kérdései, különös tekintettel a továbbeladási ár megkötésére (Topical issues of vertical restraints: the case of RPM); Essay book published by the Hungarian Academy of Sciences, 2008, ed. Imre Vörös, 9-48.
 • Az Európai Unió versenyjoga (Competition Law of the European Union); Budapest, Complex Kiadó Kft., 2007., 640 p.
 • Enforcement of EC competition rules since 1 May 2004 by the Hungarian Competition Office; Antitrust Reform in Europe: a year in practice, International Bar Association, London, editors: Philip LOWE – Michael REYNOLDS, 2005. p. 77-90.
 • EU Enlargement and Modernisation of Competition Law: Some National Experiences; In: Modernisation and enlargement: two major challenges for EC competition law (ed. Damien Geradin), College of Europe, Global Competition Law Centre, Intersentia Antwerp-Oxford, 2004.
 • God Forbid Bid-Riggers: Developments under the Hungarian Competition Act; World Competition, 2005/2, co-authored with Árpád Hargita
 • A közösségi versenyjog alkalmazása a tagállami bíróságok előtt (The application of Community competition rules by national courts); In: PPKE JÁK Ünnepi Kötet Boytha Györgyné tiszteletére,Budapest: Szent István Társulat, 2002.
 • Competition Law in Hungary: Harmonisation towards E.U. Membership; European Competition Law Review, 1998/6. p. 358-369.
 • EK tagállamokra vonatkozó versenyszabályok (Competition rules applicable to EU Member States); Jogtudományi Közlöny, 1998/9. 323-339
 • Változó magyar versenyjog: jogharmonizáció az EU csatlakozás fényében (Changes in Hungarian competition law: law approximation towards EU membership) In: JATE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai: Tanulmányok az Európai Unió jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből, Szeged: JATE ÁJTK, 1998. , 195-254. o.
 • Egy kevésbé ismert versenyjogi rendelkezés gyakorlati alkalmazása és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 90. cikkének egyes kérdései (Public monopolies and public services: the application of Article 90 EC), co-authored with Katalin Morvayné Vigh; Külgazdaság, 1998/11.  p. 145-160
 • Az EK versenyjog extraterritoriális alkalmazása (Extraterritorial application of EC competition rules) in: Jogtudományi Közlöny, 1996/7-8., S. 303-319.

Editorial works

 • 120 éves a Rerum novarum enciklika (Celebrating the 120th anniversary of the Rerum novarum encyclic); Pázmány Press 2011
 • A Magyar versenyjog múltja és jövője (közösen Szilágyi Pállal), Pázmány Press 2011, 221 o.
 • A reklámjog nagy kézikönyve (The handbook of advertisement law); Budapest 2008., Complex Kiadó, 1012 p
 • A versenyjog aktuális kérdései (kiadta Szilágyi Pál, 2005.)
 • co-editor with GÁTOS György, KIRÁLY Miklós : Válogatott ítéletek az Európai Bíróság esetjogából, IV. kötet ( Selection of ECJ judgments Volume IV.) –Budapest KJK Kerszöv 2004. 244 p.
 • co-editor with BOYTHA Györgyné, HARGITA Árpád, SÁRAI József: Válogatás az Európai Bíróság versenyjogi ítéleteiből (Selection of Competition Law Related Judgments of the ECJ); Budapest: Ozirisz, 2000. 444 pages

Selection of recent speeches and conference organizations

 • Sanctions for misleading advertising in Hungary (in English, I. Annual UCP Conference organized by the Competition Law Research Center of the PPKE), May 10, 2013.
 • The Vatican School of competition (in English, Catholic University of Ljubljana,  2012)
 • Organization of a conference on the 120th anniversary of the Rerum novarum encycle, speech on the Catholic social teaching and competition policy (in Hungarian, May 2011)