Loyola University Chicago

Women and Leadership Archives

Legion of Young Polish Women

Photo

Members of the Legion of Young Polish Women pose with an ambulance they donated for the Polish war effort in 1940. [Członkowie Legionu Młodych Polek pozują przy karetce, którą przekazno w 1940 na polskie starania wojenne.]

View the exhibit in English and Polish.

The Legion of Young Polish Women digital exhibit was created in commemoration of the organization's 75th anniversary. This exhibit focuses on the philanthropic and social history of the Legion of Young Polish Women, a Chicago women's organization founded in 1939. The Legion's history is illustrated through the use of newspapers, correspondence, photographs, and administrative documents from the Legion of Young Polish Women records held at the archives. In the final section of the exhibit, audio and video interviews with Legion members and supporters to explore how the Legion of Young Polish Women has continued to remain a vital part of Chicago’s Polish-American community and what it means to its members.

The exhibit was created by Public Historian Laura Pearce with support and additional assistance from Kahlee Leingang, a graduate student in Public History and Library Science at North Carolina State University. Funding for the Legion of Young Polish Women exhibit was provided by the Legion of Young Polish Women and the University Libraries, Loyola University Chicago.

-----------------------------------------------------------------------

Cyfrowa wystawa Legionu Młodych Polek powstała z okazji 75-lecia organizacji. Wystawa koncentruje się na filantropijnej i społecznej historii Legionu Młodych Polek, organizacji kobiecej w Chicago założonej w 1939 roku. Historia Legionu jest ilustrowana za pomocą gazet, korespondencji, zdjęć i dokumentów administracyjnych Legionu Młodych Polek z akt przechowywanych w archiwach. W końcowej części wystawy załączono wywiady audio i wideo z członkami i osobami wspierającymi Legion, mające na celu ukazanie w jaki sposób Legion Młodych Polek nadal pozostaje istotną częścią polsko-amerykańskiej społeczności Chicago i jakie ma to znaczenie dla jej członków.

Wystawa została stworzona przez Historyka Publicznego, Laurę Pearce, przy wsparciu i dodatkowej pomocy Kahlee Leingang, absolwentki Historii Publicznej i bibliotekoznawstwa na North Carolina State University. Fundusze na wystawę o Legionie Młodych Polek przekazał Legion Młodych Polek i Biblioteki Uniwersyteckie Uniwersytetu Loyola w Chicago.